• สาระน่ารู้

 • ในภาษาสันสกฤต โยคะคือการเชื่อมต่อ (การเข้าร่วม) ตามตัวอักษร แปลว่า การรวมตัวกัน การจับคู่ หรือ การเชื่อมต่อ

  2019-09-16 14:27
  views 73

  นั่งสมาธิที่บ้าน

  2019-09-16 14:27
  views 80

  ภายในร่างกายของมนุษย์ทุกคนนั้นมีระบบกายละเอียด ซึ่งประกอบไปด้วย ๗ ศูนย์พลัง (จักระ) ๓ สามช่องพลัง (นาดี) และพลังกุณฑลินีซึ่งสถิตอยู่ในกระดูกสันหลังส่วนกระเบนเหน็บ

  2019-09-16 14:27
  views 126

  การนั่งสมาธิแบบสหจะโยคะ หากทำได้สม่ำเสมอในทุกวันจะนำมาซึ่งประโยชน์นานัปการแก่ร่างกายและจิตใจรวมทั้งอารมณ์ โปรดกดที่นี่เพื่อรายละเอียด

  2019-09-16 14:27
  views 60

  พลังกุณฑาลิณี

  2019-09-16 14:27
  views 78

  ในระบบกายละเอียดมีช่องพลังหลักจำนวน 3 ช่อง ช่องพลังฝั่งซ้ายเรียกว่า อีดานาฑี ช่องพลังฝั่งขวาเรียกว่า ปิงคาลานาฑี ช่องพลังฝั่งกลางเรียกว่า สุษุมนานาฑี

  2019-09-16 14:27
  views 48

  แม้ว่าโดยทั่วไป คนอาจไม่ได้มองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างดนตรีและสมาธิมากนัก หากแต่ดนตรีอาจจะส่งผลต่อการเข้าสมาธิ การพัฒนาตน และการเติบโตทางจิตวิญญาณมากกว่าที่เราเข้าใจกัน สะท้อนให้เราเห็นว่า ในความเป็นจริงในชีวิตประจำวัน มนุษย์เราแต่ละคนมีหนทางที่แตกต่างกันในความเกี่ยวข้องผูกพันกับดนตรีในหลายทาง ไม่ว่าจะการผ่อนคลาย การใช้ดนตรีเพื่อแก้ไขอารมณ์ และเพื่อปลอบประโลมจิตใจของเรา

  2019-09-16 14:27
  views 48

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

  2019-09-16 14:27
  views 11

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

  2019-09-16 14:27
  views 6

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

  2019-09-16 14:27
  views 5

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

  2019-09-16 14:27
  views 9

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

  2019-09-16 14:27
  views 11