เชิญร่วมกิจกรรมวันโยคะสากล ครั้งที่8

และรับประสบการ์ณโยคะ(การรวมเป็นหนึ่งเดียว) ได้ที่บูธสหจะโยคะสมาธิ


2019-09-16 14:15

page's view : 55

เชิญร่วมงานวันโยคะสากล ครั้งที่๘ ***และรับประสบการณ์โยคะ (การรวมเป็นหนึ่งเดียว) ได้ที่บูธสหจะโยคะสมาธิ*** ใครที่พลาดในงานวันโยคะสากล ครั้งที่ ๕ รอบนี้อย่าลืมแวะมาพบกันนะค่ะ ณ สนามหญ้ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร วันอาทิตย์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๖.๓๐ น. - ๐๘.๐๐ น.


มูลนิธิสหจะโยคะเป็นมูลนิธิที่ซึ่งไม่ได้แสวงหาผลกําไรและอุทิศตนเพื่อการพัฒนาตนเองเพื่อการตระหนักรู้ภายในตนเองโดยวิธีการนั่งสมาธิแบบสหจะโยคะ เราปราถนาให้ผู้ฝึกสมาธิได้เข้าถึงความปิติสุข ความเป็นหนึ่งเดียว และเพื่อให้ผู้ฝึกสมาธิได้ค้นพบตัวตนภายใน ความปิติสุขเบิกบาน ความรัก ความเมตตากรุณา และเข้าถึงแก่นแท้ของสัจธรรมโดยการนั่งสมาธิแบบ "สหจะโยคะ"