กิจกรรม "การสร้างสมดุลจากภายใน และธรรมชาติบำบัด"

คณะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) อำเภอสวี จังหวัดชุมพร


2022-06-17 18:38

page's view : 38

"โปรแกรมการสร้างสมดุลจากภายใน และธรรมชาติบำบัด" คณะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) อำเภอสวี จังหวัดชุมพร มูลนิธิสหจะโยคะสมาธิแห่งประเทศไทยได้รับเชิญจัดทำโปรแกรม "โปรแกรมการสร้างสมดุลจากภายใน และธรรมชาติบำบัด" ให้แก่คณะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) อำเภอสวี จังหวัดชุมพร สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโปรแกรม "การสร้างสมดุลจากภายใน" สำหรับองค์กร และหน่วยงานต่างๆ ได้ที่ 081-9306618


มูลนิธิสหจะโยคะเป็นมูลนิธิที่ซึ่งไม่ได้แสวงหาผลกําไรและอุทิศตนเพื่อการพัฒนาตนเองเพื่อการตระหนักรู้ภายในตนเองโดยวิธีการนั่งสมาธิแบบสหจะโยคะ เราปราถนาให้ผู้ฝึกสมาธิได้เข้าถึงความปิติสุข ความเป็นหนึ่งเดียว และเพื่อให้ผู้ฝึกสมาธิได้ค้นพบตัวตนภายใน ความปิติสุขเบิกบาน ความรัก ความเมตตากรุณา และเข้าถึงแก่นแท้ของสัจธรรมโดยการนั่งสมาธิแบบ "สหจะโยคะ"