ร่วมงานวันโยคะสากล ครั้งที่5

บริเวณสนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


2019-09-16 14:15

page's view : 44

ผ่านพ้นไปอย่างสวยงาม ในงาน"วันโยคะสากล ครั้งที่๕" ที่ทางมูลนิธิสหจะโยคะได้เข้าร่วมงานกับสมาคมโยคะอื่นๆในประเทศไทย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานกว่า ๖,๐๐๐ คน งานนี้จัดขึ้นที่บริเวณสนามหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า จุฬาฯ มีผู้สนใจรับประสบการ์ณโยคะ(การรวมเป็นหนึ่งเดียว) การตระหนักรู้ในตนเอง และการตื่นขึ้นของพลังกุณฑลินีเป็นจำนวนมาก ขอขอบคุณสถานทูตอินเดียผู้จัดงานมา ณ โอกาสนี้


มูลนิธิสหจะโยคะเป็นมูลนิธิที่ซึ่งไม่ได้แสวงหาผลกําไรและอุทิศตนเพื่อการพัฒนาตนเองเพื่อการตระหนักรู้ภายในตนเองโดยวิธีการนั่งสมาธิแบบสหจะโยคะ เราปราถนาให้ผู้ฝึกสมาธิได้เข้าถึงความปิติสุข ความเป็นหนึ่งเดียว และเพื่อให้ผู้ฝึกสมาธิได้ค้นพบตัวตนภายใน ความปิติสุขเบิกบาน ความรัก ความเมตตากรุณา และเข้าถึงแก่นแท้ของสัจธรรมโดยการนั่งสมาธิแบบ "สหจะโยคะ"