ทำอย่างไรจึงจะฝีกนั่งสมาธิที่บ้าน


2019-09-16 14:27

page's view : 115

นั่งสมาธิที่บ้าน

การเตรียมตัวสำหรับการนั่งสมาธิ

เมื่อนั่งลงเพื่อทำสมาธิ เริ่มและจบการเข้าสมาธิโดยการยกพลังกุณฑาลิณี รวมทั้งการทำบันดัน ตามแบบรูปตามเอกสารแจกให้ นอกจากนั้น ควรมีรูปของศรีมาตาจี ตั้งไว้ตรงหน้าของคุณ ท่านเป็นผู้ก่อตั้งสหจะโยคะ ซึ่งพลังที่ได้จากรูปถ่ายของท่านจะช่วยให้การนั่งสมาธิเกิดขึ้นง่ายขึ้น และพลังจะได้รับการปลุกให้ตื่นขึ้น

จุดเทียนวางไว้หน้ารูปศรีมาตาจี

จุดเทียนวางไว้หน้ารูปศรีมาตาจี วางรูปศรีมาตาจีด้วยความเคารพบนโต๊ะหรือชั้นที่สะอาด (ควรปูโต๊ะหรือชั้นวางด้วยผ้าสะอาดก่อนวางรูปท่านและรูปท่านควรใส่กรอบให้เรียบร้อย) การจุดเทียนจะช่วยชำระล้างจักราที่หก (อัคนียะ) ทำให้ความคิดน้อยลงและทำให้จิตใจสงบ

ยกพลังกุณฑาลิณี

ยกมือซ้ายวางไว้ที่ฐานของกระดูกสันหลัง ด้านหน้า ยกมือช้ายสูงขึ้นจนถึงระดับศรีษะ ในขณะที่ยกมือซ้าย ให้ใช้มือขวาหมุนรอบปลายมือซ้าย ในลักษณะตามเข็มนาฬิกา ให้ฝ่ามือทั้งสองหันเข้าหาตัว ในขณะที่หมุนมือขวารอบมือซ้าย แล้วยกขึ้นจนถึงศรีษะ ให้มองดูมือที่กำลังเคลื่อนไหวเพื่อยกพลังกุณฑาลิณี อาจขยับศรีษะไปทางด้านหลังเล็กน้อยเมื่อมือขึ้นมาถึงระดับตา ผูกปมเหนือศรีษะโดยใช้มือทั้งสอง ครั้งแรกจำนวน 1 ปม ในครั้งที่สอง จำนวน 2 ปม และครั้งที่สาม จำนวน 3 ปม

ทำบันดัน

ต่อไปให้ทำบันดัน (สำหรับการปกป้อง) ใช้มือขวาสร้างวงโค้ง โดยวางมือขวาไปที่สะโพกซ้าย แล้ววาดให้เป็นครึ่งวงกลม ผ่านศรีษะ แล้ววางมือไปที่สะโพกขวา จากนั้นก็ให้นำมือขวาโค้งอ้อมศรีษะกลับมาที่สะโพกซ้าย ให้ทำเช่นนี้ 7 ครั้ง เวลาทำบันดันควรจะทำแบบค่อยๆใช้ความสงบ พยายามรู้สึกถึงความสงบ อาจเปิดตา หรือปิดตาก็ได้ ตามแต่ต้องการ เสร้จแล้วนำมือซ้ายวางบนตัก

ทำสมาธิด้วยหัวใจ (จากคำของศรีมาตาจี)

หากคุณทำสมาธิด้วยความเคารพ มันจะเป็นสิ่งที่สมบูรณ์ ทำสมาธิด้วยความรัก ความรักจะชาระล้างทุกอย่าง ความรักหมายถึง ปราศจากความมุ่งหมายร้าย ปราศจากความโกรธ วางสมาธิไว้ที่จุดพลังที่ศรีษะ (จักราที่ 7) พยายามลดความคิดลง พยายามอยู่ในความว่างที่มีสติรู้ ความว่างของความคิดเวลานั่งสมาธิสามารถเข้าถึงได้โดยใช้วิธีการของสหจะโยคะ ซึ่งพลังกุณฑาลิณีถูกปลุกขึ้น เปิดจักราที่ 6 ช่วยลดความวุ่นวายของความคิดในสมอง การที่ไม่สามารถควบคุมความคิดได้ อย่างง่ายดายไม่ต้องใช้ความพยายาม


มูลนิธิสหจะโยคะเป็นมูลนิธิที่ซึ่งไม่ได้แสวงหาผลกําไรและอุทิศตนเพื่อการพัฒนาตนเองเพื่อการตระหนักรู้ภายในตนเองโดยวิธีการนั่งสมาธิแบบสหจะโยคะ เราปราถนาให้ผู้ฝึกสมาธิได้เข้าถึงความปิติสุข ความเป็นหนึ่งเดียว และเพื่อให้ผู้ฝึกสมาธิได้ค้นพบตัวตนภายใน ความปิติสุขเบิกบาน ความรัก ความเมตตากรุณา และเข้าถึงแก่นแท้ของสัจธรรมโดยการนั่งสมาธิแบบ "สหจะโยคะ"