ระบบกายละเอียดคืออะไร


2019-09-16 14:27

page's view : 218

ภายในร่างกายของมนุษย์ทุกคนนั้นมีระบบกายละเอียด ซึ่งประกอบไปด้วย ๗ ศูนย์พลัง (จักระ) ๓ สามช่องพลัง (นาดี) และพลังกุณฑลินีซึ่งสถิตอยู่ในกระดูกสันหลังส่วนกระเบนเหน็บ

ในทางกายภาพ จักระนั้นจะสอดคล้องกับร่างแหประสาทของระบบประสาทส่วนกลาง ส่วนช่องพลังนั้นจะสอดคล้องกับระบบประสาทที่เห็นอกเห็นใจ (ซิมพาเทติก) และระบบประสาทกระซิก (พาราซิมพาเทติก) ภายในกระดูกสันหลัง เหตุผลที่เราเรียกศูนย์พลังเหล่านี้ว่าจักระเป็นเพราะว่าจักระในภาษาสันสกฤตนั้นแปลว่าวงล้อ และศูนย์พลังนั้นหมุนตามเข็มนาฬิกาเปรียบเสมือนวงล้อที่กำลังหมุน จักระนั้นยังมีความคล้ายกับดอกบัวอีกด้วยเนื่องจากว่าในแต่ละจักระจะมีจำนวนกลีบเท่ากับจำนวนร่างแหย่อย (คุณสมบัติ) ภายในร่างแหประสาท

1. จักระมูลาธาระ

ลักษณะทางกายภาพ: เครือข่ายเส้นประสาทอุ้งเชิงกราน (pelvic plexus / inferior hypogastric plexus)

จำนวนกลีบ(ร่างแหประสาทย่อย): 4

ธาตุ: ดิน

ควบคุม: ระบบขับถ่ายและอวัยวะสืบพันธุ์

คุณสมบัติ: ความไร้เดียงสาและปัญญา

2. จักระาสวาธิษฐาน

ลักษณะทางกายภาพ: เครือข่ายเส้นประสาทช่องท้องของหลอดเลือด (abdominal aortic plexus)

จำนวนกลีบ(ร่างแหประสาทย่อย): 6

ธาตุ: ไฟ

ควบคุม: ไต ตับ ตับอ่อน ม้าม มดลูก และลำไส้

คุณสมบัติ: ความสร้างสรรค์ สติที่บริสุทธิ์ ความปรารถนาที่บริสุทธิ์ และความรู้ที่บริสุทธิ์

3. จักระนาภี

ลักษณะทางกายภาพ: เครือข่ายเส้นประสาทช่องท้องของดวงอาทิตย์ (solar plexus)

จำนวนกลีบ(ร่างแหประสาทย่อย): 10

ธาตุ: น้ำ

ควบคุม: กระเพาะ ลำไส้ ตับ และม้าม

คุณสมบัติ: การใฝ่หา ความสงบ สันติ ความเอื้ออาทร ความพึงพอใจ สติที่บริสุทธิ์ และความห่วงใยผู้อื่น

4. จักระอนาหตะ (จักระหัวใจ)

ลักษณะทางกายภาพ: เครือข่ายเส้นประสาทหัวใจ (cardiac plexus)

จำนวนกลีบ(ร่างแหประสาทย่อย): 12

ธาตุ: อากาศ

ควบคุม: หัวใจ ปอด และกระดูกอก

คุณสมบัติ: ความสุข ความเห็นอกเห็นใจ ความรู้สึกปลอดภัย ความรัก และความรับผิดชอบ

5. จักระวิศุทธิ

ลักษณะทางกายภาพ: เครือข่ายเส้นประสาทส่วนคอ (cervical plexus)

จำนวนกลีบ(ร่างแหประสาทย่อย): 16

ธาตุ: ท้องฟ้า อวกาศ และอากาศธาตุ (อีเธอร์)

ควบคุม: คอ แขน ใบหน้า ลิ้น ปาก จมูก และฟัน

คุณสมบัติ: พูดจาอ่อนหวาน ศิลปะการทูต ความเป็นส่วนรวม ความปล่อยวาง ความเคารพตนเองและผู้อื่น ความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องชายและหญิง และความมีหน้าที่รับผิดชอบ

6. จักระอักนียะ

ลักษณะทางกายภาพ: ส่วนไขว้ประสาทตา (optic chiasm)

จำนวนกลีบ(ร่างแหประสาทย่อย): 2

ธาตุ: แสง

ควบคุม: ต่อมพีนิอัล (Pineal gland) ต่อมพิทูอิทารี (Pituitary gland) สายตา ความจำ และสติปัญญา

คุณสมบัติ: การให้อภัย

7. จักระสหัสราระ (จักระมงกุฎ)

ลักษณะทางกายภาพ: ระบบลิมบิกในสมอง (limbic area)

จำนวนกลีบ(ร่างแหประสาทย่อย): 1000

คุณสมบัติ: ความปิติสุข สติซึ่งปราศจากความคิด ความเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์


มูลนิธิสหจะโยคะเป็นมูลนิธิที่ซึ่งไม่ได้แสวงหาผลกําไรและอุทิศตนเพื่อการพัฒนาตนเองเพื่อการตระหนักรู้ภายในตนเองโดยวิธีการนั่งสมาธิแบบสหจะโยคะ เราปราถนาให้ผู้ฝึกสมาธิได้เข้าถึงความปิติสุข ความเป็นหนึ่งเดียว และเพื่อให้ผู้ฝึกสมาธิได้ค้นพบตัวตนภายใน ความปิติสุขเบิกบาน ความรัก ความเมตตากรุณา และเข้าถึงแก่นแท้ของสัจธรรมโดยการนั่งสมาธิแบบ "สหจะโยคะ"