ประโยชน์ของการนั่งสมาธิแบบสหจะโยคะ


2019-09-16 14:27

page's view : 85

การนั่งสมาธิแบบสหจะโยคะ หากทำได้สม่ำเสมอในทุกวันจะนำมาซึ่งประโยชน์นานัปการแก่ร่างกายและจิตใจรวมทั้งอารมณ์ โปรดกดที่นี่เพื่อรายละเอียด

สมาธิแบบสหจะโยคะมีเอกลักษณ์เฉพาะสำหรับการพัฒนาตัวตนของเรา โดยเชื่อมโยงเราเข้ากับพลังล้ำลึกของจิตวิญญาณที่มีอยู่ในตัวเราเองอยู่แล้ว โดยใช้สิ่งนี้เป็นจุดแรกเริ่ม หากปฏิบัติทุกวันสมาธิแบบสหจะโยคะสามารถจะนำพาให้เราเข้าสู่สมาธิระดับลึกและความสงบของจิต สำนึกรู้ที่ปราศจากความคิด ( หมายถึงกิจกรรมของสมอง) คืนความสงบที่ยั่งยืนและสมดุลย์ โดยการบูรณาการสิ่งเหล่านี้เข้ามาในชีวิตเรา ทำให้ชีวิตของเรายกระดับขึ้นในด้านคุณภาพชีวิต

สุขภาพกายที่สมบูรณ์

ทำให้กายภาพมีความสมบูรณ์และเพิ่มภูมิต้านทานโรค

การมีสุขภาพจิตที่ดี

ทำให้เกิดการพัฒนาความสามารถในการตัดสินใจ การมีสมองที่ปลอดโปร่งแจ่มใส ช่วยพัฒนากระบวนการทำงานของสมอง ช่วยรักษาโรคสมาธิสั้น เป็นประโยชน์ต่อการสร้างเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและทักษะในการทำงานให้เต็มที่

สุขภาพ ของอารมณ์

ลดความเครียด ความกังวล ความซึมเศร้า โดยกระตุ้นให้เกิดจิตวิทยาเชิงบวก เพิ่มพูนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะในการเข้าสังคม

สุขภาพทางจิตวิญญาณ

การทำสมาธิแบบสหจะโยคะนำความรู้จากคัมภีร์โบราณที่เชื่อมโยงในเรื่องตัวตน (หรืออัตตา)และจิตวิญญาณ เราจะรู้สึกถึงอำนาจที่จะนำความเปลี่ยนแปลงมาให้ตัวของเราเอง และเรียนรู้ถึงสภาพอันเบิกบานแห่งจิตวิญญาณที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

การปฏิบัติสหจะโยคะในชีวิตประจำวันจะนำมาซึ่งความสงบภายใน การเพิ่มความแข็งแกร่งเพื่อต้านทานต่อความเครียด มีอิสระจากการเสพติดสิ่งชั่วร้ายและจากนิสัยที่เป็นอันตราย

จากการศึกษาถึงผลของการปฏิบัติสมาธิแบบสหจะโยคะ ทำให้เห็นอย่างชัดเจนถึงประโยชน์ที่มีหลากหลายต่อหลากหลายสถานการณ์ของมนุษย์ เรายินดีที่จะแบ่งปันข้อมูลอันเป็นประโยชน์นี้ หากท่านอยากสอบถามเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม ทางเรายินดีตอบท่านเสมอ


มูลนิธิสหจะโยคะเป็นมูลนิธิที่ซึ่งไม่ได้แสวงหาผลกําไรและอุทิศตนเพื่อการพัฒนาตนเองเพื่อการตระหนักรู้ภายในตนเองโดยวิธีการนั่งสมาธิแบบสหจะโยคะ เราปราถนาให้ผู้ฝึกสมาธิได้เข้าถึงความปิติสุข ความเป็นหนึ่งเดียว และเพื่อให้ผู้ฝึกสมาธิได้ค้นพบตัวตนภายใน ความปิติสุขเบิกบาน ความรัก ความเมตตากรุณา และเข้าถึงแก่นแท้ของสัจธรรมโดยการนั่งสมาธิแบบ "สหจะโยคะ"