พลังกุณฑาลิณี


2019-09-16 14:27

page's view : 218

พลังกุณฑาลิณี

ตามขนบธรรมเนียมโบราณที่เชื่อกันมาของความรู้ทางตะวันออก พลังกุณฑาลิณีเป้นพลังของสตรีเพศ พลังของเพศแม่ เป็นพลังของจิตวิญญาณที่มีผลในการรักษาฟื้นฟู พลังนี้ขดอยู่ในฐานของกระดูกสันหลัง ตรงที่ตั้งของกระดูกก้นกบ มีอยู่ในมนุษย์ทุกคน ในภาษาสันสกฤต กุณฑาลิณีแปลว่า งูขดอยู่ แต่เมื่อพลังนี้ถูกปลุกขึ้นแล้ว พลังจะไต่ขึ้นมา บนกระดูกสันหลัง ผ่านตามช่องจักรา หรือช่องพลังของระบบกายละเอียด ก่อนที่จะทะลุจักราสุดท้าย บนศรีษะของเรา

นักบุญอินเดียชื่อ Jnaneshwar ซึ่งอาศัยอยู่ในช่วงศตวรรษที่ 12 ในรัฐมหารัชตะของอินเดีย ได้อธิบายถึงพลังนี้ว่า พลังกุณฑาลิณีฝังอยู่ในกระดูก 3 ขดครี่ง เหมือนงูขดตัวอยู่ หัวงูชี้ลง พลังนี้เปรียบเสมือนวงแห่งแสง


มูลนิธิสหจะโยคะเป็นมูลนิธิที่ซึ่งไม่ได้แสวงหาผลกําไรและอุทิศตนเพื่อการพัฒนาตนเองเพื่อการตระหนักรู้ภายในตนเองโดยวิธีการนั่งสมาธิแบบสหจะโยคะ เราปราถนาให้ผู้ฝึกสมาธิได้เข้าถึงความปิติสุข ความเป็นหนึ่งเดียว และเพื่อให้ผู้ฝึกสมาธิได้ค้นพบตัวตนภายใน ความปิติสุขเบิกบาน ความรัก ความเมตตากรุณา และเข้าถึงแก่นแท้ของสัจธรรมโดยการนั่งสมาธิแบบ "สหจะโยคะ"