โอลก้า กุลวัฒโนทัย

"สิ่งที่ฉันจำได้คือตอนที่ฉันเริ่มนั่งสมาธิบางอย่างเริ่มเกิดขึ้นภายใน ฉันก็เริ่มเปลี่ยนแปลงจากข้างใน"


2019-09-16 14:47

page's view : 51

คุณได้รับความสุขมากมายหลังจากที่พลังงานศักดิ์สิทธิ์นี้เริ่มไหลผ่านคุณใช่ไหม คุณจึงไม่ต้องการที่จะยอมแพ้ คุณต้องการที่จะทำสมาธิต่อไปเพราะคุณได้รับความสุข คุณได้สุขภาพที่ดีและสิ่งที่ดีทั้งหมดที่คุณได้รับ คุณได้รับจากพลังงานศักดิ์สิทธิ์นี้ ฉันรักมัน ฉันรักมัน และอยากให้ทุกคนเข้าร่วมการทำแบบสมาธิสหจะโยคะนี้

โอลก้า กุลวัฒโนทัย

อายุ 48 ปี อาชีพแม่บ้าน

ฝึกสมาธิแบบสหจะโยคะมา 20 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2002

ขอพูดตามตรงนะคะ ฉันจำไม่ได้มากว่าตัวเองเป็นอย่างไรก่อนที่จะได้รับตระหนักรู้ในตนเอง แต่สิ่งที่ฉันจำได้คือตอนที่ฉันเริ่มนั่งสมาธิบางอย่างเริ่มเกิดขึ้นภายใน ฉันก็เริ่มเปลี่ยนแปลงจากข้างใน ฉันไม่ได้รู้สึกถึงพลังในมือทั้งสองของฉันแต่ฉันรู้สึกเปลี่ยนแปลงอย่างมากจากภายใน หลังจากนั่งสมาธิได้ประมาณหนึ่งหรือสองเดือน ฉันก็รู้สึกปีติสุขมากและฉันรู้สึกดี และนิสัยไม่ดีทั้งหลายก็จากฉันไป เช่น ดื่มสุรา สูบบุหรี่ และนิสัยแย่ๆ ที่ฉันเคยทำเมื่อก่อน และชีวิตของฉันที่มีความทุกข์มาก่อนใช่ไหม และใช่ คุณได้รับความสุขมากมายหลังจากที่พลังงานศักดิ์สิทธิ์นี้เริ่มไหลผ่านคุณใช่ไหม คุณจึงไม่ต้องการที่จะยอมแพ้ คุณต้องการที่จะทำสมาธิต่อไปเพราะคุณได้รับความสุข คุณได้สุขภาพที่ดีและสิ่งที่ดีทั้งหมดที่คุณได้รับ คุณได้รับจากพลังงานศักดิ์สิทธิ์นี้ ฉันรักมัน ฉันรักมัน และอยากให้ทุกคนเข้าร่วมการทำสมาธิสหจะโยคะนี้


มูลนิธิสหจะโยคะเป็นมูลนิธิที่ซึ่งไม่ได้แสวงหาผลกําไรและอุทิศตนเพื่อการพัฒนาตนเองเพื่อการตระหนักรู้ภายในตนเองโดยวิธีการนั่งสมาธิแบบสหจะโยคะ เราปราถนาให้ผู้ฝึกสมาธิได้เข้าถึงความปิติสุข ความเป็นหนึ่งเดียว และเพื่อให้ผู้ฝึกสมาธิได้ค้นพบตัวตนภายใน ความปิติสุขเบิกบาน ความรัก ความเมตตากรุณา และเข้าถึงแก่นแท้ของสัจธรรมโดยการนั่งสมาธิแบบ "สหจะโยคะ"