รับประสบการณ์แห่งปีติสุขของ จิตวิญญาณ


2019-09-16 15:02

page's view : 107

“จิตวิญญาณคืออิสรภาพ คือการดำรงอยู่แห่งอิสรภาพที่อยู่ภายในตัวเรา จิตวิญญาณปล่อยวางไม่ยึดติด จิตวิญญาณไม่อาจถูกฆ่าให้ตาย จิตวิญญาณไม่อาจถูกพัดพาให้ปลิวจากไป จิตวิญญาณไม่อาจถูกเผาทำลาย จิตวิญญาณเป็นอมตะ”

ปีติสุขนั้นแตกต่างจากความสุขและความทุกข์ ความสุขเกิดขึ้นเมื่ออีโก้หรืออัตตาได้รับการปรนเปรอ พะเน้าพะนอ เอาใจ ได้อย่างใจ “ฉันชอบสิ่งนี้ ฉันชอบสิ่งนั้น” การมีอีโก้ อัตตา (ตัวกูของกู) เป็นศูนย์กลาง หรือการปรนเปรออีโก้ไม่ได้ก่อให้เกิดปีติสุข เพราะวันนี้คุณชอบดื่มเหล้าแต่คุณไม่ชอบปวดหัวเพราะเมาค้างในวันรุ่งขึ้น สิ่งที่คุณชอบและคุณไม่ชอบเป็นเหรียญสองด้าน คุณชอบบางอย่างเพราะอีโก้และไม่ชอบมันเพราะเงื่อนไข ดังนั้นมันคือเหรียญที่มีสองด้าน ด้านหนึ่งคือความสุข อีกด้านหนึ่งคือความทุกข์ แต่ปีติสุขอยู่เหนือพ้นทั้งสองด้านนี้

ศรีมาตาจีนิรมลาเทวี


มูลนิธิสหจะโยคะเป็นมูลนิธิที่ซึ่งไม่ได้แสวงหาผลกําไรและอุทิศตนเพื่อการพัฒนาตนเองเพื่อการตระหนักรู้ภายในตนเองโดยวิธีการนั่งสมาธิแบบสหจะโยคะ เราปราถนาให้ผู้ฝึกสมาธิได้เข้าถึงความปิติสุข ความเป็นหนึ่งเดียว และเพื่อให้ผู้ฝึกสมาธิได้ค้นพบตัวตนภายใน ความปิติสุขเบิกบาน ความรัก ความเมตตากรุณา และเข้าถึงแก่นแท้ของสัจธรรมโดยการนั่งสมาธิแบบ "สหจะโยคะ"