ศูนย์สหจะโยคะอุบลราชธานี

สนใจฝึกสมาธิแบบสหจะโยคะ ติดต่อ 099-452-5245


2019-09-16 15:08

page's view : 97

กิจกรรมเปิดสอนตามโรงเรียนและมหาวิทยาลัยรวมถึงบุคคลทั่วไป สามารถติดต่อเข้ามาเรียนที่ศูนย์สหจะโยคะอุบลราชธานี หรือติดต่อให้ไปสอนที่สถาบัน โรงเรียน หรือสำนักงาน โดยโทรติดต่อนัดหมายวันและเวลาล่วงหน้า โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ศูนย์สหจะโยคะสมาธิอุบลราชธานี

เลขที่ 268/5 ห้วยวังนอง หมู่ 2
ต.ปทุม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

ติดต่อ 099-452-5245 คุณชาติศิริ สิริกาญจน์

สหจะโยคะ อุบลราชธานี (Facebook)


มูลนิธิสหจะโยคะเป็นมูลนิธิที่ซึ่งไม่ได้แสวงหาผลกําไรและอุทิศตนเพื่อการพัฒนาตนเองเพื่อการตระหนักรู้ภายในตนเองโดยวิธีการนั่งสมาธิแบบสหจะโยคะ เราปราถนาให้ผู้ฝึกสมาธิได้เข้าถึงความปิติสุข ความเป็นหนึ่งเดียว และเพื่อให้ผู้ฝึกสมาธิได้ค้นพบตัวตนภายใน ความปิติสุขเบิกบาน ความรัก ความเมตตากรุณา และเข้าถึงแก่นแท้ของสัจธรรมโดยการนั่งสมาธิแบบ "สหจะโยคะ"