Our History


2019-10-18 19:16

page's view : 35

ปัจจุบัน 1 คน มักมี หลายธุรกิจ ดังนั้น เว็บไซต์ จึงควรปรับรูปแบบ ให้มีขนาด "เล็กลง" เพื่อ ลดความซับซ้อน, ประหยัดค่าใช้จ่าย และ ดูแลง่ายขึ้น ด้วยเหตุนี้ 8columns จึงเปิดให้บริการ เว็บไซต์ธุรกิจ ขนาดเล็ก ที่ออกแบบ ให้คุณทำน้อย แต่ได้ผล โดยให้ความสำคัญ กับ การนำเสนอข้อมูล ด้วยรูปแบบ ที่ดูน่าเชื่อถือ, การแสดงผลที่ รวดเร็ว, การสรุปข้อมูล ที่สั้น กระชับ เข้าใจง่าย, การทยอย แสดงข้อมูล ผ่าน Popup ที่เรียกดูได้เอง ภายหลัง โดยไม่จำเป็นต้อง อ่านทั้งหมด พร้อมระบบ ปรับแต่ง SEO ที่ช่วยให้ เว็บไซต์ ของ คุณ "ค้นเจอง่าย" ใน Google!

สำหรับปี 2019 ทีมงาน 8columns ได้พัฒนา ระบบแก้ไขข้อมูล เวอร์ชั่นใหม่ (v 8.0) เตรียมไว้ ให้บริการ โดยเวอร์ชั่นนี้ ได้รับการปรับปรุง ให้ใช้งานง่าย และ สะดวก มากยิ่งขึ้น อาทิเช่น การออกแบบ หน้าเว็บ ด้วยวิธี ลาก วาง (Drag & Drop), ระบบ ลดขนาดไฟล์ ให้เล็กลง อัตโนมัติ ขณะ Upload, ระบบ ปรับแต่ง SEO ที่จำลอง ผลลัพธ์ การค้นหา ใน Google ให้คุณเห็นก่อน พร้อมคำแนะนำ ในการปรับแต่ง นอกจากนั้น ในส่วนของ ค่าบริการ ได้รับการจัดใหม่ ในรูปแบบ ของ แพคเกจ ที่คุณสามารถ เลือกใช้บริการได้เอง ตามความเหมาะสม ช่วยให้คุณ ประหยัด ค่าใช้จ่าย ในการทำเว็บไซต์ มากขึ้น! สำหรับ ผู้ที่สนใจ อยากมีเว็บไซต์ แต่ไม่รู้ จะเริ่มยังไง สามารถ ขอคำปรึกษา หรือ รับการสาธิต ฟรี! โทร. 080-597-9990 หรือ LINE: 8columns


มูลนิธิสหจะโยคะเป็นมูลนิธิที่ซึ่งไม่ได้แสวงหาผลกําไรและอุทิศตนเพื่อการพัฒนาตนเองเพื่อการตระหนักรู้ภายในตนเองโดยวิธีการนั่งสมาธิแบบสหจะโยคะ เราปราถนาให้ผู้ฝึกสมาธิได้เข้าถึงความปิติสุข ความเป็นหนึ่งเดียว และเพื่อให้ผู้ฝึกสมาธิได้ค้นพบตัวตนภายใน ความปิติสุขเบิกบาน ความรัก ความเมตตากรุณา และเข้าถึงแก่นแท้ของสัจธรรมโดยการนั่งสมาธิแบบ "สหจะโยคะ"