ศูนย์สหจะโยคะกรุงเทพ

ห้อง 3B - รามาแมนชั่น ติดต่อ 081 930 6618


2022-06-17 21:45:50

page's view : 96

Join us during our weekly meditation in Bangkok, collective meditation is just as important for one's progress as personal meditation

ศูนย์สหจะโยคะกรุงเทพ

ห้อง 3B - รามาแมนชั่น
ถนนสุขุมวิทซอย 12 แขวง คลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110

081 621 7605

081 930 6618

02 001 0238

[email protected]


มูลนิธิสหจะโยคะเป็นมูลนิธิที่ซึ่งไม่ได้แสวงหาผลกําไรและอุทิศตนเพื่อการพัฒนาตนเองเพื่อการตระหนักรู้ภายในตนเองโดยวิธีการนั่งสมาธิแบบสหจะโยคะ เราปราถนาให้ผู้ฝึกสมาธิได้เข้าถึงความปิติสุข ความเป็นหนึ่งเดียว และเพื่อให้ผู้ฝึกสมาธิได้ค้นพบตัวตนภายใน ความปิติสุขเบิกบาน ความรัก ความเมตตากรุณา และเข้าถึงแก่นแท้ของสัจธรรมโดยการนั่งสมาธิแบบ "สหจะโยคะ"