สมบูรณ์ วีระวุฒิวงศ์

"บางทีการอยู่นิ่งๆ โดยมีสมาธิปัญหามันจะมีทางออกเอง รู้สึกว่าทุกอย่างเป็นประโยชน์โดยที่ได้รับโดยที่ตัวเองไม่เคยคาดหวังและไม่เคยคิดมาก่อน"


2022-06-16 10:38

page's view : 38

การนั่งสมาธิช่วยเราเยอะมากเพราะว่าเวลาเราเจอปัญหา เราจะมีสติเพียงพอและก็ไม่อยู่ในปัญหาเราจะเขยิบออกมา บางทีการอยู่นิ่งๆ โดยมีสมาธิปัญหามันจะมีทางออกเอง รู้สึกว่าทุกอย่างเป็นประโยชน์โดยที่ได้รับโดยที่ตัวเองไม่เคยคาดหวังและไม่เคยคิดมาก่อน อันนี้คือเป็นสิ่งที่ได้โดยตรงกับตัวเองครับ

สมบูรณ์ วีระวุฒิวงศ์

อายุ 56 ปี ที่ปรึกษากฎหมายและภาษีอากร

ฝึกสมาธิแบบสหจะโยคะมา 27 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2538

ตั้งแต่ได้มานั่งสมาธิแบบสหจะโยคะ ก็มีอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีขึ้นกับตัวเองเยอะมากมาย จริงๆอยากจะบอกว่าเราได้รับสิ่งที่ดีมองเป็นสามด้านน่ะ

เกี่ยวกับตนเอง เพราะตัวเองเมื่อก่อนก็ไม่ค่อยนั่งสมาธิ นั่งสมาธิทีไรก็นั่งหลับ เดี๋ยวนี้นั่งสมาธิแล้วรู้สึกนิ่งมากรู้สึกว่าสงบ อันนั้นเป็นเรื่องหลักโดยตรงที่รู้สึกตัวเองได้พัฒนาจากภายในโดยไม่รู้ตัว

เรื่องของครอบครัวนี่ก็สำคัญ เด็กๆก็จะเห็นว่าลูกๆมีความสมัครสมานสามัคคีกันเป็นกันเอง และก็รู้สึกว่ามีสติตลอดเวลา เวลาคุยกับลูกบางทีลูกเตือนเรา ลูกมีสมาธิมากกว่าเราด้วยซ้ำไป จะเห็นว่าอยู่เฉยๆ ลูกก็มานั่งสมาธิกันเอง รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ทำให้จุดเกาะเกี่ยวในครอบครัว และทำให้รู้สึกว่าทุกคนในครอบครัวมีจุดเชื่อมโยงกัน

และที่สำคัญที่สุดคือเรื่องการงานเพราะว่าการทำงาน เราก็ต้องใช้สมาธิในการทำงานมาก ยิ่งตอนนี้ทำงานเครียดทุกวัน ทุกเช้าตื่นมาต้องนั่งสมาธิก่อน เพื่อให้มีเหมือนกับเราเติมพลังเราว่าก่อนที่เราจะออกไปเจอกับความเครียด ถ้าเราไม่เตรียมตัวให้พร้อมเราจะต้องมีปัญหาเยอะแยะมากมาย

การนั่งสมาธิช่วยเราเยอะมากเพราะว่าเวลาเราเจอปัญหา เราจะมีสติเพียงพอและก็ไม่อยู่ในปัญหาเราจะเขยิบออกมา บางทีการอยู่นิ่งๆ โดยมีสมาธิปัญหามันจะมีทางออกเอง รู้สึกว่าทุกอย่างเป็นประโยชน์โดยที่ได้รับโดยที่ตัวเองไม่เคยคาดหวังและไม่เคยคิดมาก่อน อันนี้คือเป็นสิ่งที่ได้โดยตรงกับตัวเองครับ


มูลนิธิสหจะโยคะเป็นมูลนิธิที่ซึ่งไม่ได้แสวงหาผลกําไรและอุทิศตนเพื่อการพัฒนาตนเองเพื่อการตระหนักรู้ภายในตนเองโดยวิธีการนั่งสมาธิแบบสหจะโยคะ เราปราถนาให้ผู้ฝึกสมาธิได้เข้าถึงความปิติสุข ความเป็นหนึ่งเดียว และเพื่อให้ผู้ฝึกสมาธิได้ค้นพบตัวตนภายใน ความปิติสุขเบิกบาน ความรัก ความเมตตากรุณา และเข้าถึงแก่นแท้ของสัจธรรมโดยการนั่งสมาธิแบบ "สหจะโยคะ"