เปรมปวีร์ อิ่มเจริญวรดี

“สหจะโยคะสมาธิเปลี่ยนจิตใจที่ว้าวุ่นสู่ความสงบเงียบภายใน"


2022-06-16 11:04

page's view : 33

ตอนใจเราสงบเงียบและว่างเปล่ามาก เวลามีอะไรมากระทบใจเรา เราก็รู้สึกวางเฉยได้ซึ่งจริงไม่ต้องให้ใครมาพิสูจน์ เราพิสูจน์ด้วยตัวของเราเพราะเวลาการนั่งสมาธิ เราใช้เวลามาตั้งแต่เข้ามาที่สหจะโยคะ มันเป็นความบังเอิญที่เรารู้สึกว่า เราๆมีความสุขมาก ในสิ่งที่เราได้รับกับสิ่งๆนี้

เปรมปวีร์ อิ่มเจริญวรดี

อายุ 59 ปี อาชีพแม่บ้าน

ฝึกสมาธิแบบสหจะโยคะมา 7 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2558

ตั้งแต่มานั่งสมาธินี้นะคะ ก็ได้ความสงบในใจค่อนข้างเยอะ และก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเยอะ สิ่งแวดล้อมที่เราคิดว่ามีความว้าวุ่นต่างๆของชีวิตนี้มันก็หายไป ซึ่งจริงมันก็คืออยู่ในใจ แต่ตอนใจเราสงบเงียบและว่างเปล่ามาก เวลามีอะไรมากระทบใจเรา เราก็รู้สึกวางเฉยได้ซึ่งจริงไม่ต้องให้ใครมาพิสูจน์ เราพิสูจน์ด้วยตัวของเราเพราะเวลาการนั่งสมาธิ เราใช้เวลามาตั้งแต่เข้ามาที่สหจะโยคะ มันเป็นความบังเอิญที่เรารู้สึกว่า เราๆมีความสุขมาก ในสิ่งที่เราได้รับกับสิ่งๆนี้เลย พี่อยากจะบอก อยากให้ทุกคน มาลองๆดูนะคะว่าสิ่งที่พี่พูดนี้ มันเป็นเรื่องจริงคะ


มูลนิธิสหจะโยคะเป็นมูลนิธิที่ซึ่งไม่ได้แสวงหาผลกําไรและอุทิศตนเพื่อการพัฒนาตนเองเพื่อการตระหนักรู้ภายในตนเองโดยวิธีการนั่งสมาธิแบบสหจะโยคะ เราปราถนาให้ผู้ฝึกสมาธิได้เข้าถึงความปิติสุข ความเป็นหนึ่งเดียว และเพื่อให้ผู้ฝึกสมาธิได้ค้นพบตัวตนภายใน ความปิติสุขเบิกบาน ความรัก ความเมตตากรุณา และเข้าถึงแก่นแท้ของสัจธรรมโดยการนั่งสมาธิแบบ "สหจะโยคะ"