อัญชัล อัครวาล

“สหจะโยคะเป็นเรื่องของการแพร่กระจายความรัก”


2022-06-16 11:17

page's view : 23

ในสหจะโยคะทำให้ฉันรู้ว่าสหจะโยคะเป็นเรื่องของการแพร่กระจายความรักและสิ่งที่คุณแม่ชรีมาตาจีได้กล่าวไว้ว่า “การแพร่กระจายความรักนั้นสำคัญมากที่นี่โลกต้องการความรัก” และยิ่งคุณแพร่กระจายความรักมากเท่าไหร่ คุณจะได้รับความสงบของจิตใจเป็นสิ่งแรก และหลังจากนั้นเมื่อคุณแพร่กระจายความรักผู้คนจะจดจำคุณได้ว่า “ใช่ นี่คือ คนๆนั้น” คนที่ปฏิบัติสหัจ

อัญชัล อัครวาล

อายุ 35 ปี อาชีพเลขานุการ

ฝึกสมาธิแบบสหจะโยคะมา 26 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2539

ฉันได้รับการแนะนำให้รู้จักกับสหจะโยคะในปี ค.ศ.1996 โดยพ่อแม่ของฉัน ตอนนั้นฉันยังเป็นเด็ก เราปฏิบัติสหจะโยคะเหมือนสมาธิทั่วๆไป ปีต่อๆมาของฉันในสหจะโยคะทำให้ฉันรู้ว่าสหจะโยคะเป็นเรื่องของการแพร่กระจายความรักและสิ่งที่คุณแม่ชรีมาตาจีได้กล่าวไว้ว่า “การแพร่กระจายความรักนั้นสำคัญมากที่นี่โลกต้องการความรัก” และยิ่งคุณแพร่กระจายความรักมากเท่าไหร่ คุณจะได้รับความสงบของจิตใจเป็นสิ่งแรก และหลังจากนั้นเมื่อคุณแพร่กระจายความรักผู้คนจะจดจำคุณได้ว่า “ใช่ นี่คือ คนๆนั้น” คนที่ปฏิบัติสหัจ และพวกเขากระจายความรักไปทุกหนทุกหนแห่ง พวกเขายิ้มให้ผู้คน พวกเขาดูแลเอาใจใส่ผู้คน คุณแม่ชรีมาตาจีกล่าวไว้ว่า “ความอ่อนน้อมถอมตนสำคัญมาก สงครามไม่ได้ช่วยอะไร ความรักเท่านั้นที่สำคัญ”

ดังนั้นการนั่งสมาธิจะทำให้จิตใจคุณสงบ จิตวิญญาณถูกพัฒนาให้สูงขึ้น ความสุขของคุณ บวกกับความสุขของโลก ผู้คนทั่วโลกที่กำลังทุกข์ระทมพวกเขาจะได้รับความสุข พวกเขาจะได้รับความรักที่พวกเขาต้องการ


มูลนิธิสหจะโยคะเป็นมูลนิธิที่ซึ่งไม่ได้แสวงหาผลกําไรและอุทิศตนเพื่อการพัฒนาตนเองเพื่อการตระหนักรู้ภายในตนเองโดยวิธีการนั่งสมาธิแบบสหจะโยคะ เราปราถนาให้ผู้ฝึกสมาธิได้เข้าถึงความปิติสุข ความเป็นหนึ่งเดียว และเพื่อให้ผู้ฝึกสมาธิได้ค้นพบตัวตนภายใน ความปิติสุขเบิกบาน ความรัก ความเมตตากรุณา และเข้าถึงแก่นแท้ของสัจธรรมโดยการนั่งสมาธิแบบ "สหจะโยคะ"