วัชราวรรณ ลาคานี

"การที่เราเกิดความสมดุลการเข้าสมาธิของเราภายในจะรู้สึกสงบได้เร็วขึ้น ความคิดน้อยลง"


2022-06-16 17:44

page's view : 31

สหจะโยคะเป็นสิ่งที่มันใช่ มันคือคำตอบของเราที่ค้นหามานาน แล้วผลพลอยได้ของการนั่งสมาธิแบบสหจะโยคะ เรารู้สึกได้ถึงว่าระบบภายในเรามีความสมดุล สุขภาพเราดีขึ้น เราสามารถรู้ได้ว่าช่วงนี้สุขภาพเราเป็นอย่างไร มีความร้อนความเย็น เราปรับสมดุลด้วยตัวเองโดยการนั่งสมาธิ

วัชราวรรณ ลาคานี

อาชีพแม่บ้าน ฝึกสมาธิแบบสหจะโยคะมา 9 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2556

ตั้งแต่เข้ามาฝึกสหจะโยคะ เขามีเทคนิคในการที่จะนั่งสมาธิทำให้เราเข้าสู่ความสงบได้เร็วขึ้นเพราะเขาจะมีวิธีการชำระล้างเพื่อให้เราเกิดความสมดุลขึ้นเพราะฉะนั้นการที่เราเกิดความสมดุล การเข้าสมาธิของเราภายในจะรู้สึกสงบได้เร็วขึ้น ความคิดน้อยลง ก็เลยทำให้เรามีความรู้สึกว่ามันใช่แล้ว เป็นสิ่งที่เราค้นหามานานว่าทำอย่างไร “เราอยากนั่งสมาธิแต่ทำอย่างไรเราก็ไม่มีความสงบ”

แต่สหจะโยคะเป็นสิ่งที่มันใช่ มันคือคำตอบของเราที่ค้นหามานาน แล้วผลพลอยได้ของการนั่งสมาธิแบบสหจะโยคะ เรารู้สึกได้ถึงว่าระบบภายในเรามีความสมดุล สุขภาพเราดีขึ้น เราสามารถรู้ได้ว่าช่วงนี้สุขภาพเราเป็นอย่างไร มีความร้อนความเย็น เราปรับสมดุลด้วยตัวเองโดยการนั่งสมาธิและเรารู้วิธีการบริโภคอาหารที่ทำให้เกิดประโยชน์แก่ร่างกายและทำให้มีผลต่อการนั่งสมาธิด้วย

คือเป็นสิ่งที่จะบอกว่าถ้าใครกำลังหาวิธีการนั่งสมาธิโดยการเข้าสู่ความสงบและเพื่อสุขภาพของตัวเองให้ลองเข้ามาที่สหจะโยคะเพราะว่าคุณจะค้นพบความสงบอย่างแท้จริงค่ะ


มูลนิธิสหจะโยคะเป็นมูลนิธิที่ซึ่งไม่ได้แสวงหาผลกําไรและอุทิศตนเพื่อการพัฒนาตนเองเพื่อการตระหนักรู้ภายในตนเองโดยวิธีการนั่งสมาธิแบบสหจะโยคะ เราปราถนาให้ผู้ฝึกสมาธิได้เข้าถึงความปิติสุข ความเป็นหนึ่งเดียว และเพื่อให้ผู้ฝึกสมาธิได้ค้นพบตัวตนภายใน ความปิติสุขเบิกบาน ความรัก ความเมตตากรุณา และเข้าถึงแก่นแท้ของสัจธรรมโดยการนั่งสมาธิแบบ "สหจะโยคะ"