สหจะโยคะสัญจร–เขาใหญ่

“วิถีแห่งความสงบภายใน”


2022-06-17 15:08

page's view : 56

สหจะโยคะสัญจร – เขาใหญ่

“วิถีแห่งความสงบภายใน”

เคนซิงตัน อิงลิช การ์เดน รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ ๔ และ ๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ ที่ผ่านมา มูลนิธิสหจะโยคะแห่งประเทศไทยร่วมกับเคนซิงตัน เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรม “วิถีแห่งความสงบภายใน” ให้แก่พนักงานและลูกค้าของโรงแรม โดยจัดขึ้นวันละ ๑ รอบ รอบละ ๖๐ นาที โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับความรู้ของระบบกายละเอียด และการทำงานของพลังกุณฑลินี พลังแม่ที่อยู่ในกายของทุกๆ คน

หลังจากนั้นจะนำทุกคนเข้าสู่สมาธิเพื่อรับการตระหนักรู้ในตนเอง เพื่อรับประสบการณ์ตรงของการตื่นขึ้นของพลังกุณฑลินี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านได้รับประสบการ์ณที่ดีสามารถเข้าถึงความสงบสันติภายในได้ และหลายท่านสามารถรับรู้พลังบนฝ่ามือและกลางกระหม่อมได้

นอกจากนี้ผู้บรรยายยังได้แนะนำวิธีการง่ายๆ ที่สามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้นำไปปฎิบัติอีกด้วย ทางมูลนิธิฯ ขอขอบคุณผู้บริหารเคนซิงตัน อิงลิช การ์เดน รีสอร์ท เขาใหญ่ ที่เล็งเห็นประโยชน์จากการจัดกิจกรรม "วิถึแห่งความสงบภายใน" มา ณ โอกาสนี้

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกิจกรรม “วิถีแห่งความสงบภายใน” สำหรับองค์กร และหน่วยงานต่างๆ ได้ที่ 081-9306618


มูลนิธิสหจะโยคะเป็นมูลนิธิที่ซึ่งไม่ได้แสวงหาผลกําไรและอุทิศตนเพื่อการพัฒนาตนเองเพื่อการตระหนักรู้ภายในตนเองโดยวิธีการนั่งสมาธิแบบสหจะโยคะ เราปราถนาให้ผู้ฝึกสมาธิได้เข้าถึงความปิติสุข ความเป็นหนึ่งเดียว และเพื่อให้ผู้ฝึกสมาธิได้ค้นพบตัวตนภายใน ความปิติสุขเบิกบาน ความรัก ความเมตตากรุณา และเข้าถึงแก่นแท้ของสัจธรรมโดยการนั่งสมาธิแบบ "สหจะโยคะ"